контакт

LEFROSCH Sp. z o.o.
Офис правления и отдел продаж

ul. Jeziorna 1
62-052 Komorniki k/Poznania

tel. 61 893 53 83

Офис открыт с 08:00 до 16:00


Юридический адрес

ul. Wielichowska 29
64-050 Śniaty
NIP 995-018-15-06
REGON 300429337

PKO Bank Polski SA
62 1020 4027 0000 1102 1311 5508


Размер уставного капиталаo 52.500.00 złotych

LEFROSCH Sp. z o.o. z siedzibą w Śniatach przy ul. Wielichowskiej 29 Wpisano do Rejestru Przedsiębiorstw – Sąd Rejonowyw Poznaniu, VIII Wydzial Gospodarczy K.R.S. nr 0000266141