Polityka jakości

Chcemy, aby użytkownicy naszych produktów używali ich z przyjemnością i satysfakcją. Chcemy budować marki kosmetyczne cieszące się uznaniem i zadowoleniem naszych klientów.

Zadowolenie naszych klientów jest dla nas celem nadrzędnym. Nasze produkty oferujemy zawsze w najwyższej jakości. Ich skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania jest potwierdzone badaniami prowadzonymi
w certyfikowanych jednostkach badawczych, a ich produkcja odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych i higienicznych.

Stawiamy na współpracę, bo tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi możemy osiągać postawione sobie cele. W naszej codziennej pracy stosujemy tylko bezpieczne i efektywne technologie, aby skutecznie chronić nasze środowisko naturalne i maksymalnie wykorzystywać dostępne zasoby. Doskonalimy nasze działania zgodnie
z obowiązującymi normami i wymaganiami. Nasze produkty rozwijamy w sposób skuteczny i bezpieczny dla naszych odbiorców współpracując z lekarzami dermatologami, lekarzami medycyny estetycznej, kosmetologami i  farmaceutami.

Nasze cele realizujemy poprzez:

  • Analizę rynku i oczekiwań naszych odbiorców oraz tworzenie produktów zgodnie z ich oczekiwaniami,
  • Wdrażanie nowoczesnych i skutecznych produktów kosmetycznych,
  • Restrykcyjne przestrzeganie wymagań prawnych odnoszących się do naszych produktów i aspektów środowiskowych,
  • Spajanie interesów ekonomicznych z potrzebami społecznymi i ekologicznymi,
  • Nieustanne wyznaczanie nowych celów jakościowych i środowiskowych,
  • Stawianie naszym pracownikom wyzwań, które będą rozwijały zarówno firmę jak ich samych,
    oraz zapewnienie im narzędzi do ich realizacji,
  • Nieustanną troskę o rozwijanie i pielęgnowanie dobrych realizacji międzyludzkich wewnątrz i na zewnątrz firmy,
  • Pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w rozwój firmy na każdym etapie zarządzania.